Psixologiya

  • Email : tunzaleverdiyeva@mail.ru
  • Web : http://mesafedenmekteb.edu.az
  • Telefon :

  Tünzalə Verdiyeva

  2 Mövzu 140681 izlənmə

  Tünzalə Verdiyeva 1988-1993-cü ilərdə H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutun Pedaqogika və psixologiya ixtisasını və 2003-2004 cü illərdə isə Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutun Psixoloq ixtisasını oxuyub.

  Xüsusi dərəcə: Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu: Dissertant

   Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2010-cu il 4 oktyabr tarixli 1133 nömrəli sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ( № 1-693)

  İş təcrübəsi: Kəlbəcər rayonu, 108 saylı orta məktəbdə psixoloq (2001-2008), Bakı şəhəri, 20 nömrəli tam orta məktəb liseydə psixoloq (2008-ci ildən indiyədək), Azərbaycana Birgə Yardım Təşkilatı (UAFA) “Geyd-kipinq” (uşaqların müəssisələrə düşməsinin qarşısının alınması) layihəsində psixoloq-sosial işçi, “Ünsiyyət problemləri olan uşaqların incəsənət vasitəsilə ünsiyyətə cəlb olunması” layihəsində psixoloq, ”Qayğı” Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara dəstək  İctimai Birliyinin ”Sən tək deyilsən” layihəsində psixoloq,Azərbaycan Respublikası təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı -“Məsafədən məktəb” layihəsində psixoloq